ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανοιχτή Περιφερειακή Παράταξη

Για τον ριζικό αναπροσανατολισμό των πολιτικών της Περιφέρειας, για την διοικητική και πολιτική της αυτονομία, για την «Οικολογική Μετάβαση» σε μία κοινωνία βιώσιμης ευημερίας.

210 4978 212
Βύρωνος 9, Αθήνα
[email protected]
Ακολουθήστε μας